Waarom is CO2 verminderen zo belangrijk?

Hout houdt CO2 vast. Dit is één van de motivaties om voor een houten vloer te kiezen. Maar wat betekent dit eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk om de hoeveelheid CO2 te verminderen?

Wat is CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide. Wij mensen stoten CO2 uit. Net als dieren. En net als heel veel andere ‘dingen’ zoals auto’s en fabrieken.

Op zich is CO2 niet gevaarlijk. Een deel van de CO2 die we uitstoten wordt opgenomen door bomen en planten. Die zetten deze CO2 om in zuurstof (O2) en dat hebben we weer nodig om te kunnen ademen. CO2 is, samen met andere broeikasgassen, nodig om de aarde te beschermen. So far so good.

We zijn door de gewijzigde manier van leven echter heel veel meer CO2 gaan uitstoten dan  de hoeveelheid die bomen en planten kunnen omzetten in zuurstof. Hierdoor komt er te veel CO2 in de atmosfeer en warmt de aarde op. Gevolgen zijn een stijgende zeespiegel, overstromingen, extreme hitte en droogte en ga zo maar door. Deze klimaatverandering is slecht voor het hele ecosysteem en voor alles en iedereen die op de aarde leeft.

Hoe zit dat dan met het CO2 vasthouden in hout?

Door fotosynthese zijn bomen in staat om CO2 uit de lucht te halen. Deze CO2 gebruikt de boom om hout op te bouwen, dus om van te groeien. Deze CO2 blijft in het hout zitten zolang het hout niet verbrandt of verrot. Pas als het hout wordt verbrand, of pas wanneer het hout verrot komt de CO2 weer vrij in de atmosfeer. De hoeveelheid CO2 die daarbij vrijkomt, is niet meer dan de bij de groei opgeslagen hoeveelheid CO2 in het hout. Hierdoor is zelfs het verbranden van hout CO2-neutraal.

In één kubieke meter hout zit ongeveer 0,9 ton CO2 opgeslagen. Maar wat betekent dit nou concreet? We gaan de hoeveelheid CO2 vergelijken met andere producten.

Stel, je hebt een Europees eiken parketvloer van 50 m2. Dit is ongeveer een half kuub eiken. Hier zit 529 kg CO2 in opgeslagen. Dit komt overeen met de uitstoot van 4.483 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto. Of aan het elektriciteitsverbruik van 7 huishoudens in één maand tijd!

Is je parketvloer van Merbau dan is de opslag zelfs 622 kg.

Wil je weten hoeveel CO2 jouw parketvloer opslaat?

Gebruik het  rekenmodel van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

Duurzaam bosbeheer en CO2

Bomen die groeien hebben veel CO2 nodig. Het planten van nieuwe bomen is daarom altijd een goed idee. Kappen van volgroeide bomen en deze gebruiken voor diverse toepassingen is noodzakelijk. Want, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, komt het CO2 uit het hout vrij als de boom verrot. En dat verrotten gebeurt als de bomen niet tijdig worden gekapt.

In een bos dat ongemoeid wordt gelaten, wordt de opname van CO2 na verloop van tijd minder door het verrotten van dode bomen. Door het bos tijdig te oogsten en het hout te gebruiken kunnen we meer CO2 uit de atmosfeer houden.

Als je wel bomen kapt en het hout gebruikt, maar geen nieuwe bomen plant dan is het hout CO2-neutraal. Als je naast het kappen van de bomen en het benutten van het hout ook nog nieuwe bomen plant dan haal je meer CO2 uit de lucht en heeft dit een positieve impact op het klimaat. Bij duurzaam bosbeheer worden voor elke gekapte boom 2 nieuwe bomen geplant.

Hoe weet je of het hout voor jouw vloer uit een duurzaam beheerd bos komt?

Hout uit duurzaam beheerde bossen noemt men ook wel verantwoord geproduceerd hout of gecertificeerd hout. Er zijn diverse keurmerken die jou, als consument, de garantie geven dat het gebruikte hout daadwerkelijk afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Een bekend keurmerk is het FSC keurmerk. Ook zien we vaak het PEFC keurmerk of het minder bekende EUTR keurmerk. Elk keurmerk heeft een certificeringssysteem met controle op bosbeheer (het traject van kap tot schap).

Jij kunt het milieu helpen door te kiezen voor écht hout. Real Wood.

 

De voordelen van hout op een rij:

 

  • Hout is CO2 neutraal.
  • Hout heeft voor de winning en productie zeer weinig energie nodig wat dus leidt tot een lagere CO2-uitstoot t.o.v. andere materialen (beton, pvc etc.).
  • Hout is een natuurproduct en heeft geen schadelijke emissies tijdens gebruik.
  • Hout is zeer goed te recyclen. Beter dan wel ander materiaal dan ook. Er is hierbij nauwelijks energie nodig.
  • Hout is  biologisch afbreekbaar, dus geen afval voor toekomstige generaties.